Livsgleder "Joys of Life"

Private sikkerhetstiltak for deg som frykter «kidnapping» eller skumle private trusler

img_3648-4671031

Kjære leser, flere av dere har spurt meg om kidnappingssaken som i disse dager herjer på avisenes førstesider. Dere spør meg hvordan man skal sikre seg mot mot slikt, og hvilke sikkerhetstiltak folk flest bør gjøre når det kommer til ulike former for utpressing. Først av alt så vil jeg si at man enda ikke vet nok om saken som nå pågår til å si om dette faktisk dreier seg om kidnapping eller noe helt annet. Dette kan jo være en forsvningssak eller noe helt annet, og først når det er avklart kan man si hvilke tiltak velstående nordmenn bør få på plass for å sikre seg mot slikt.

Når det gjelder mer generelt om sikkerhet, så vil jeg si at det å sikre hjem, og hytter med både alarm, kameraovervåkning med sensorer og kobling mot alarmsentral i 2019 er helt på sin plass. Det å sørge for å sikre at hjemmet er sikret digitalt når det gjelder overvåkning i digitale former er også en nødvendighet, og det kan også være en god i de å få sjekket telefoner, og kommunikasjonsmidler for trojanere, og sporing i ny og ne. Dette er ikke vanskeligere enn at de kan gjøre det der du kjøper, eller vedlikeholder telefonen din. Alternativt kan du bruke en av de mange selskapene som etterhvert spesialiserer seg på digital sikkerhet.

Når det gjelder frykt for fysisk inntrenging i hjem og hytter som typisk kjennetegner kidnapping, innbrudd eller andre former for fysiske trusler så er det flere av dere som spør om panikk-rom, men dette er ikke noe som folk flest behøver å tenke på. For velstående som har konstante trusselbilder hengende over seg kan dette være en løsning, men i slike tilfeller kan kontakt med en alarmsentral med kort responstid, og automatiske låssystemet være like effektivt. Uansett vil nok folk flest mer ha behov for å tenke på basisting når det gjelder sikkerhet. Alt fra lås på postkassen, til makulering av søppel, og sikring av digital kommunikasjon utgjør en mye større virkning når det gjelder sikring av individet enn det trusselbildet som vi nå ser beskrevet i mediene. Når det gjelder frykt for kidnapping og tilsvarende så skal man også huske at slikt sjelden blir varslet og man rekker uansett ikke inn i et panikkrom om noen ringer på døren, eller oppsøker deg i et parkeringshus eller på gaten. I det store og det hele så handler beskyttelse for de velstående om å ha god innsikt i hvilke trusler som til enhver tid forekommer, og om å forstå at sønnen som går på skole i utlandet eller datteren som er mye på byen er et mye enklere mål enn kanskje mor og far som er mer i hjemmet. Når det kommer til sikkerhet blir man aldri bedre beskyttet enn det svakeste leddet, og det er også dette man da bør identifisere i en risikoanalyse.

Når det gjelder de truslene jeg oftest blir spurt om fra mennesker som blir utsatt for trusler og utpressing, så handler dette som regel om trusler som aldri vil skje i praksis. Det kan være noen som truer med å skade noen, eller publisere noe men som oftest så er dette bare trusler. Det vil nærmest aldri skje i praksis. Det vil ikke skje fordi selve forretningsmodellen er å true, og fordi vi mennesker har overdrev tro på å betale oss ut av trøbbel så gir vi heller bort noen kroner enn å ta tyren ved hornene løse problemet på annet sett. Det å betale en banditt vil uansett ikke ha annen effekt enn å lære banditten at trusler gir betaling, og da vil nye trusler raskt komme. Et godt eksempel på dette er svindelsaker basert på trusler som raskt ender opp med at den svindlede senere blir truet til å være mulldyr. Det ser vi stadig oftere i Norge, og havner du først i den smørja da er du i alle fall fanget i skurkens klær. Da er du nemlig medskyldig i både hvitvasking og delaktighet i flytting av penger fra kriminelle handlinger.

Et dårlig valg har da fått en dominofeekt.

«Stay safe» godtfolk, og ta vare på hverandre. Det kan være kaldt der ute.