Livsgleder "Joys of Life"

NAV raner befolkningen

14188469_925187357609235_6750832474867522912_o-9843534

Kjære leser, de siste dagene har NAV stått for de største og feteste overskriftene av negativ karakter og da kan man jo spørre seg; Hva er det egentlig som skjer i det offentlige Norge, og hvorfor er det ingen som har fanget opp at NAV-systemet er så til de grader i utakt med resten av Europa?

Tenk dere følelsen av å bli uskyldig dømt for noe som er helt innafor, og godtatt av Europa! Det er grotesk det.

Det er «minimale» muligheter for å hindre trygdeeksport innenfor EØS, advarte professor Grete Brochmann politikerne før EU-regelverket ble innført. Hun forstår ikke hvordan feiltolkningen av lovverket har vart i sju år. 

Jeg forstår egentlig ikke at NAV i det hele tatt får eksistere i sin nåværende form, og jeg forstår i alle fall ikke hvordan et NAV som til de grader viser arroganse og ignoranse overfor resten av nasjonen får lov til å fortsette i sin nåværende form, og med sittende ledelse. Nei, jeg mener personlig at NAV må stykkes opp i flere mindre og mer oversiktlige enheter. NAV som det monsteret det fremstår som i dag er så til de grader uoversiktlig, og mektig at de til enhver tid kan bruke egen størrelse og eget rot som et forsvarsverk mot omverden. I stedet burde kanskje NAV vært delt opp i ulike og mer transparente deler som gir omgivelsene mer tillit, og tro på NAV som system.

Som borger av Norge og  skattebetaler er jeg bekymret, men jeg er også bekymret som fagmann.Rent personlig har jeg ikke annet forhold til NAV utover at jeg gjennom flere år har forsøkt å fortelle NAV at de ikke har forsvarlige rutiner når det gjelder verifisering av identitet i forbindelse med utbetalinger av trygd og velferdsgoder. Analyser vi har utført ved min arbeidsgiver RIG har vist at NAV er verstingen i Norge når det kommer til dårlig kontroll på det vi kaller «KYC» kjenn din kunde, og konsekvensen er att NAV som svindel-offer er perfekt. De blir svindlet hele tiden, og ingen bryr seg. Ingen bryr seg fordi så få forstår, eller velger å ta  innover seg at det faktisk er skattebetalernes penger vi gir bort til svindlere. Det er snakk om milliarder, men på NAV der vil ingen snakke med oss om problemet.

Nei, kjære leser! Det var deilig å få ut litt frustrasjon her!!! Nå lar vi NAV ligge, og lar i stedet politikerne rydde opp i det som bør løses opp på høyeste hold. Skattebetalerne, og alle som på feil grunnlag er straffet fortjener en skikkelig opprydning. 

Så over til noe langt hyggeligere. Denne helgen skal jeg teste ut mitt nye foredrag «Headlines» basert på hendelser fra mediebildet, og der risiko analytikeren får fritt spillerom til å dømme eller bedømme dømmekraften til de som styrer og steller der må vel det nye interaktive foredraget ha funnet litt hverdagsrefleksjon for folk flest.

Med det ønsker jeg dere alle en strålende helg. 

Ta vare på hverandre. det kan være kaldt der ute!