Livsgleder "Joys of Life"

Kroppsspråk: Hva kan det brukes til?

Hva er kroppsspråk og hva kan det brukes til?

Å forstå hva som foregår i en persons hode eller tanker er ikke alltid lett. Det dreier seg om å kople sammen det du ser og hører, tolke det ut fra sammenhengen, og trekke sannsynlige konklusjoner. De fleste ser i midlertidig bare det de tror de ser.
Å kunne tolke noens kroppsspråk kan gi deg større innsikt i kommunikasjon med andre mennesker, slik at du bedre kan forstå dine medmennesker og dermed også deg selv.
Selv om vi vet at det meste av budskapet i alle samtaler ansikt til ansikt blir formidlet gjennom kroppens signaler, er de fleste mennesker imidlertid forbausende lite bevisste om kroppsspråkets signaler og effekten av dem.

«En manns fingernegler, hans jakkeermer, støvler, bukseknær, hudfortykningene på pekefinger og tommel, ansiktsuttrykket, mansjettene – alle disse ting gir beskjed om hva han gjør her i livet. At alt dette til sammen ikke skulle kunne gi den trenede iakttager de fornødne informasjoner i ethvert tilfelle, er så godt som utenkelig.»  – Sherlock Holmes, 1887.

Hva kan man bruke kroppsspråk til?
Det finnes mange fordeler med å lære seg å tolke andres kroppsspråk, og å kontrollere ditt eget. Her er noen eksempler på hva man kan bruke kroppsspråk til:
Du kan lære å gjøre et bedre inntrykk på andre, bli godt likt og mer utadvendt.
Vite om den du er interessert i, også er interessert i deg.
Knytte god kontakt med andre og samarbeide bra.
Du kan lære deg å forhandle med suksess og gjenkjenne tilnærmelser eller maktspill.
Du kan lære deg å avsløre løgn, og å forstå det usagte.
Du kan faktisk lære deg å bruke kroppsspråk til å oppnå akkurat det du vil.

Hva er kroppsspråk?

Kroppsspråk er en ytre avspeiling av en persons følelsesmessige tilstand. Alle gester eller bevegelser kan være nøkler til hva en person føler akkurat da. Et eksempel på kroppsspråk kan være en person som er engstelig eller sjenert, og som da korslegger armene eller bena eller begge to samtidig.
Folk som driver med spådomskunster, bruker en teknikk der de kan «lese» en person de aldri har møtt med ca. 80 % treffsikkerhet. Det er ganske enkelt basert på en prosess ved å omhyggelig observere kroppsspråk, sammen med innsikt i den menneskelige natur og kunnskap om statistisk sannsynlighet. Det hele dreier seg om evnen til å tolke en persons reaksjoner på utsagn og spørsmål, og informasjon fra ren og skjær observasjon av vedkommendes utseende. De fleste som mener de har overnaturlige evner til å lese andre er kvinner, fordi kvinner i utgangspunktet har en hjerne som gjør at de kan tolke spedbarns kroppssignaler og dermed andre menneskers følelsesmessige tilstand.Det finnes mange forskjeller mellom kroppsspråk i de ulike kulturer, men de grunnleggende signalene er de samme overalt. Skuldertrekningen er et godt eksempel på en gest som brukes over hele verden. Den brukes når noen viser at de ikke vet eller ikke forstår det du sier. Det er en sammensatt bevegelse med tre hoveddeler: Håndflatene vender fram og viser at ingenting er skjult i hendene, skuldrene heises opp for å beskytte strupen, og øyenbrynene heves, et universelt signal om underkastelse.

Et signal om kritisk vurdering kan være hånden mot ansiktet, med pekefingeren opp langs kinnet, mens en annen finger dekker munnen og tommelen støtter haken. Andre tegn på at man er kritisk innstilt er de korslagte bena og armer som krysser kroppen i forsvar, og noen ganger mens hodet er senket i negativitet eller fiendtlighet.

Når en gutt lyver kan kroppsspråket være åpenbart, for eksempel ved at han stikker hendene i lommene eller skjuler håndflatene under korslagte armer over brystet mens han prøver å bortforklare saken. Jenter som skjuler noe prøver heller å unngå emnet, eller snakker om en rekke emner som ikke har noe med saken å gjøre, samtidig som hun gjør seg travelt opptatt med andre ting.

Tenker hun kanskje: «Jeg liker ikke det du sier, men behersker mine følelser»?

Hvordan fungerer kroppsspråk?

Nøkkelen til tolking av kroppsspråk er å kunne forstå en persons følelsestilstand mens en lytter til hva vedkommende sier, og merker seg sammenhengen det blir sagt i. Det du ser og hører i en situasjon er ikke nødvendigvis de holdningene folk egentlig har. Å klø seg i hodet kan bety flere ting, som for eksempel svetting, usikkerhet, flass, lopper, glemsomhet eller løgn. Det kommer an på de andre signalene som opptrer samtidig. Utrykk og bevegelser opptrer i grupper eller kombinasjoner, og disse avslører sannheten om følelser eller holdninger. Forskning viser at ikke-verbale signaler har fem ganger sterkere effekt enn de sagt med ord. Når de to signalene ikke er i samsvar med hverandre, stoler folk mest på det ikke-verbale budskapet og ser bort i fra det som blir sagt med ord. Det er viktig å tenke over hvordan fysiske begrensninger og funksjonshemninger kan innvirke på kroppsbevegelser og kroppsspråk. Eldre mennesker er vanskeligere å tolke enn yngre, på grunn av deres svakere muskeltonus i ansiktet.Øvelsestips:
Sett av minst et kvarter 3 ganger i uken til å studere andres kroppsspråk og til å utvikle større bevissthet om ditt eget. Alle steder hvor mange mennesker møtes er velegnet for eksempel en flyplass. Der kan du observere følelser som iver, sinne, sorg, glede, utålmodighet og mange andre følelser gjennom kroppsspråket.
Et annet tips er å se TV uten lyd. Prøv å forstå hva som skjer ved å bare se på bildet. Du kan skru opp lyden med jevne mellomrom for å kontrollere hvor korrekt du oppfattet handlingen. Snart vil du kunne se et helt program uten lyd og likevel forstå alt som skjer, på samme måte som de døve gjør.Gå til neste del:  Kroppsspråk –  Hendene våre

1 thought on “Kroppsspråk: Hva kan det brukes til?”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *