Livsgleder "Joys of Life"

Hvorfor får noen Fibromyalgi og hva viser forskning ?

google.com, pub-6905860652595790, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Mange aviser i de siste årene har hatt forsideoppslag om at årsaken til fibromyalgi endelig er funnet. Disse artiklene har ofte basert seg på overdreven tolkning eller feil tolkning av forskning som har blitt gjort på emnet. Årsaken bak fibromyalgi er fortsatt ukjent, men mange spennende forsøk har gitt resultater. Resultatene har derimot vist forskjellige årsaker noe som viser at det ganske sikkert ikke finnes én konkret årsak til fibromyalgi. Det dreier seg heller om en årsakskjede, som varierer noe fra person til person. Sannsynligvis finnes det en arvelig disposisjon i bunnen.

Det er blitt og blir fortsatt gjort mye forskning på fibromyalgi. Fibromyalgi symptomer som innledes med lokal smerte eller psykisk påkjenning har vanligvis et veldig langsomt hendelsesforløp over flere år, mens fibromyalgi som innledes med betennelse kan komme ganske raskt.

Her er noen hendelsesårsaker som kan føre til en kjede som sammen med andre årsaker utvikler seg til fibromyalgi:

– Betennelse i nervesystemet ( //www.nrk.no/livsstil/kan-ha-lost-gaten-bak-folkesykdom-1.10997925 )

– Kollaps eller overbelastning i nervesystemet. Fysikkeren Dan Neuffer ( //cfsunravelled.com/ ) har en teori om dette med logiske argumenter.

– Lekk tarm (ved matintoleranse): Giftstoffer siver gradvis ut i kroppen over lengre tid.

– Langvarig lokal smerte.

– Betennelse: Hvilken som helst lokal infeksjon går over til kronisk utbrudd i hele kroppen (Kilde: Revmatismeforbundets offisielle brosjyre om fibromyalgi).

– Belasting av ledd etter ulykker

– (1) Belasting av ledd og (2) høyere bakterienivå i blod (CRP) grunnet overvekt. (OBS: Undervekt er like belastende som overvekt.) ( //forskning.no/menneskekroppen-overvekt-stress-sykdommer-trening/2010/05/overvekt-kan-gi-fibromyalgi ).

– Bekkenløsning.

– Arvelighet.

– Mekanisk, repeterende muskelbelastning.

– Psykisk traume og stress over lang tid.

– Mangel på dyp søvn.

– Systemisk blodinfeksjon pga mycoplasma ( //tidsskriftet.no/article/960407 ).

– Mange leger har avdekket D-vitamin mangel hos sine pasienter, men det har ikke blitt forsket nok rundt dette ennå.

– Pandemrix vaksine (svineinfluensa).

Sensitisering og dysfunksjon i smertebaner

I forbindelse med forskning er det vist at mange pasienter med fibromyalgi har økt substans P i ryggmargvæsken og lave konsentrasjoner av veksthormon. Det er også vist at det i visse hjerneområder er økt respons på smertestimulering målt ved funksjonell MR. Dette viser at det er objektive forandringer tilstede hos fibro-pasienter.
Ved skade eller betennelse oppstår det kjemiske forandringer som setter i gang et elektrisk signalsystem i nærliggende nervefibre. Disse nervene går inn til ryggmargen hvor de ender. I enden utløser de elektriske signalene kjemiske stoffer som går over til neste nervefiber som da blir aktivert. Forbindelsen mellom to nerver kalles for synapse. Nervefiber nummer to er en del av ryggmargen og går opp til et hjerneområde som heter talamus. I talamus blir signalene igjen overført via transmittere til den tredje og siste nervefiberen som går til storhjernen. Det er her den endelige smerteopplevelsen skjer. Prosessen i talamusområdet er komplisert og blir også påvirket av sinnstilstand, hormoner, stress, depresjon og tidligere livserfaring eller traume, som kan forsterke eller svekke størrelsen av det endelige signalet om smerte, ved hjelp av kjemiske stoffer (blant annet stresshormoner).

Forskning foregått de siste 15 årene viser at det sannsynligvis foreligger en feilfunksjon i smerteledningssystemet for fibo-pasienter: Sentral sensitisering og dysfunksjon i nedstigende smertebaner.
Sentral sensitisering oppstår på ryggmargsnivå. Grunnen er at det gjennom lengre tid har vært økt aktivitet i en eller flere perifere nerver (nerve til ryggmarg) på grunn av for eksempel en gjenstridig isjias eller bekkenløsning. Når en perifer nervefiber er aktiv over lengre tid, kan dette føre til mer eller mindre varige forandringer i transmitterne og også i selve nervecellene. Slike forandringer vil forsterke impulsene som giv opphav til smerte, slik at smertene blir kraftigere og oppleves på et større område enn før.
Dysfunksjon i nedstigende smertebaner innebærer at smerteimpulsene på vei opp fra ryggmargen til hjernen blir mindre dempet enn normalt. Serotonin og noradrenalin er sentrale transmittere her. Det er vist at pasienter med fibromyalgi har for liten konsentrasjon av disse stoffene. Det kan muligens forklares med at det er mindre aktivitet i disse nedstigende baner enn normalt.

google.com, pub-6905860652595790, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Imidlertid er det biologisk verifisert at pasientenes smerte er ekte, og at den har både perifere og sentrale komponenter.

Søvnforstyrrelse, avvikende stresshormonproduksjon og for lavt veksthormon

Serotonin bidrar til å regulere stemningsleiet samt å fremme bølgesøvn. Fibromyalgipasientene har et patologisk søvn EEG-mønster hvor de frarøves den dypeste søvnfasen der kroppens anabole kapasitet er høyest (som sikrer kroppens restaureringsevne og følelsen av å være uthvilt). Søvnforstyrrelsen bidrar til økt smerte og tretthet.

Spektralanalyse av fibromyalgipasienters hjertefrekvensvariasjon viser at deres hvilestatus er preget av hyperaktivering, med økt sympatikus- og redusert parasympatikustonus. Samtidig uteblir den normale sympatikusaktiveringen under stress.

Studier har vist avvikende stresshormonproduksjon samt for lav veksthormonkonsentrasjon hos en del fibromyalgipasienter. Det hersker usikkerhet om disse forandringene skyldes en primær organisk svikt eller om de også er sekundære til pasientenes vedvarende stressnivå, sviktende serotoninproduksjon eller forhøyede nivåer av substans-P. Veksthormon er viktig for kroppens reparasjonsevne, og tilskudd av dette har vist seg å dempe fibromyalgismerten. Produksjonen stimuleres under bølgesøvnen samt ved fysisk aktivitet. Mangel på disse elementene vil derfor kunne bidra til lavt nivå.

Svineinfluensa vaksinen

Pandemrix vaksinen mot svineinfluensaen som herjet verden i 2009 inneholder virkestoffet squalene. Dette stoff har blitt forbudt i USA etter at 250’000 (noen kilder hevder 700’000) soldater med i Gulf-krigen ble rammet av en rekke uforklarlige symptomer som kronisk tretthet, kronisk hodepine, kronisk diaré, magesår, krampeanfall, MS, leddgikt, hukommelsestap, fibromyalgi og en lang rekke andre lidelser (så kalt Gulfkrigs-syndromet) i årene etter 1990-91. I de første årene ble lidelsene forklart med at det ble brukt store mengder kjemiske våpen i Irak, og at dette må ha skadet soldatene. Denne forklaringen kunne senere bli erklært død da soldatene i reservestyrken, som aldri ble sendt til Irak, hadde like stor forekomst av dette gulfkrigs-syndromet. Anthrax vaksinen som ble  gitt soldatene inneholdt squalene, men i mye MINDRE grad enn i pandemrix vaksinen. Det er derfor mange spekulasjoner på om økningen av fibromyalgi-utbrudd skyldtes svineinfluensavaksinen. Her er det nok mange «mørke tall» i tillegg, da squalene ikke trenger å gi noen symptomer før etter ca. 5 måneders tid eller senere.
Pandemrix vaksinen inneholder også kvikksølv som er kjent for å forårsake fibromyalgi og mange andre lidelser.

Systemisk blodinfeksjon

En teori som forskes på er at fibromyalgi kan oppstå av systemisk blodinfeksjon ved Mycoplasma bakterier som fungerer som parasitter i kroppen og gjemmer seg for kroppens immunforsvar. Studier viste at 50 % av fibromyalgi pasientene som ble testet hadde denne bakterien i blodet. Mens av de friske som ble testet var det bare 10 % som hadde bakterien. I mange av fibromyalgi pasientene som ble testet ble det funnet 3 forskjellige typer av denne bakterie, mens av de friske som ble testet ble det funnet max 1 type per individ. Tester med langvarig behandling av antibiotika hos disse fibromyalgi pasienter hadde positivt resultat. Det er derimot ikke blitt testet nok på dette emne ennå, så slik behandling tilbys bare av enkelte spesialister på området i Norge under spesiell oppfølging.
Les mer om antibiotika mot fibromyalgi på følgende sider:
//tidsskriftet.no/article/638541
//tidsskriftet.no/article/960407

5 thoughts on “Hvorfor får noen Fibromyalgi og hva viser forskning ?”

  1. Pingback: Fibromyalgi – medisiner og kosttilskudd som kan hjelpe - Livsgleder.com

  2. Pingback: Fibromyalgia Pain Relief – Medicines And Supplements That Can Help - Livsgleder.com

  3. I don’t even know the way I finished up right here, however I thought this post was great.

    I don’t understand who you might be but definitely you are
    going to a famous blogger when you are not already. Cheers!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *