Livsgleder "Joys of Life"

Gjesteblogg for KleivenBlogg av Stephen Meinich-Bache – The Modern Corporate

Gjesteblogg for KleivenBlogg av Stephen Meinich-Bache

Hvem kan vi egentlig stole på?

Vi er i en spennende og veldig krevende tid, hvor man skal absorbere store mengder informasjon og ta riktige beslutninger på flere plan. Digitale medier, sosiale medier og tradisjonelle medier sprer informasjon i tide og utide på alle nivåer.

I det daglige er jeg ansvarlig leder for over 1200 ansatte og når jeg spør dem om hva som er bedriftens interne utfordringer, så er et av svarene udelt informasjon. Nesten på alle nivåer i organisasjonen så er dette svaret tilbakevendende, naturlig nok fordi det er å tilfredsstille, men allikevel viktig at vi tar innover oss og viser stor forståelse for.

En stor del av min aktive yrkeskarriere har vært i forsvaret og der ble man hurtig kjent med begrepet «nice to know» og «need to know». Av en eller grunn, så var det alltid flere «nice to know» enn «need to know».

Som leder av en virksomhet, stor eller liten, så er man avhengig av informasjon på flere plan og nivåer. I tilfellene hvor informasjonen ikke kommer frem, kommer for sent i forhold til forventning, er mangelfull eller i verste fall er feil kjenner jeg på frustrasjon.

Det er ingenting som provoserer mer enn om man som leder mottar informasjon som ikke er gjennomarbeidet. Mest av alt fordi det kan medføre at man ikke får gjennomført gode prosesser eller ikke evner å ta riktige beslutninger. Kvalitet i informasjon er viktig, enten i spørsmål som gjelder kundens bestilling eller informasjon rundt tyngre prosesser som oppkjøp eller lignende.

I den siste tiden har vi til stadig hørt den amerikanske presidenten Donald Trump bruke begrepet «fake news», hvor han kritiserer presse og meningsmotstandere for å spre usannheter eller vri på det han mener er fakta. Det verserer mange meninger om hvorvidt pressen eller Trump har rett eller ei. Men samtidig er han ikke den eneste politikeren som på et eller annet tidspunkt peker på pressen og mener at de vrir på sannheten eller meningen i det som er uttrykt.

Det som er utfordrende er når en virksomhet angripes av interne «fake news», noe som lett kan oppstå i alle typer organisasjoner. Eksempler på dette kan være tradisjonelle rykter om enkeltpersoner, eller vedtatte sannheter som ligger tilbake i tid, uformelle ledere som har egen agenda og det kan være avdelingskulturer som indirekte motarbeider målene til virksomheten. Utfordringen her er i mange virksomheter stor og «fake news» kan være med å skade hele selskaper om man ikke klarer å holde dette under en viss balanse.

For børsnoterte selskaper er dette ekstremt kritisk og kan i en «worst case» bringe et selskap ut i et uføre over natten, som de vil ha store vanskeligheter med å komme ut av. Tenk tanken; hvor et selskap for eksempel jobber med en fusjon med et annet selskap og de er i en avgjørende DD prosess, styret i det andre selskapet venter kun på resultatene av denne for å kunne ta en endelig beslutning. Så i den avsluttende prosessen klarer en konkurrent å fabrikkere «fake news» om at lederen for virksomheten har en fortid som rusmisbruker og har vært tidligere straffedømt for dette.

For mange virksomheter ville dette være fullstendig ødeleggende for en slik prosess. Da hvor motparten som gjerne skal investere ti til hundretalls millioner i første omgang gjerne vil utsette beslutningene og man kan komme i en situasjon hvor fusjonen vil falle i sammen grunnet manglende tillit. Ikke minst vil dette få store konsekvenser for det berørte selskapets aksjekurser og gi kunder samt ansatte et argument for å skifte selskap.

I en mindre skala så kan «fake news» brukes til å skade enkeltpersoner i en virksomhet og få skadelige konsekvenser for det enkelte individs arbeidsprestasjoner og psykiske helse.

At informasjon er viktig er utenfor enhver diskusjon, spørsmålet vi burde stille oss er; hva er nødvendig informasjon og ikke minst, når skal informasjonen ut?

I en digital verden så kreves det en stadig innsats for å kunne både forsvare seg mot interne og eksterne «fake news». Dette er en forståelse ledelsen i virksomheten bør ta innover seg og ikke minst sørge for at det finnes strategi for å løse disse potensielle truslene.

Hva tenker du?

Les mer på Stephens egen blogg her

ererr-8583880

Relatert

Share: