Livsgleder "Joys of Life"

Genmodifisert mat på Norske fat? Lær om GMO & Monsanto

Monsanto og GMO er noe jeg kunne holdt foredrag om, eller skrevet et særemne om. En økende mengde bevis knytter GMO til helseproblemer, miljøskader, og brudd på bøndenes og forbrukernes rettigheter. Jeg får ikke gått så dypt inn i de ulike tema, for da hadde jeg nok ikke blitt ferdig. Jeg skal prøve og holde meg til det mest vesentlige, men gi såpass med info at du i alle fall vet mer enn du kanskje gjorde før du leste det. Om du allerede visste dette; good for you!

Hva er GMO?
GMO, eller “genmodifiserte organismer”, er planter eller dyr som har blitt genmodifisert med DNA fra bakterier, virus eller andre planter og dyr. Disse eksperimentelle kombinasjonene av gener fra forskjellige arter kan ikke forekomme i naturen eller i tradisjonell kryssing.

Så og si alle kommersielle GMO er konstruert for å tåle direkte sprøyting av ugressmiddel og / eller for å produsere et insektmiddel. Det vil si at de er resistente mot et preparat som Roundup (fremstilt av Monsanto Corp ) eller produserer et plantevernmiddel i vevet deres.

Andre ting forskere har gjor er feks å avle griser som er selvlysende ved å tilsette et gen fra en manet i DNAet til grisen. Tomater har blitt utviklet for å motstå frost ved å tilsette antifryse gener fra en kaldvannsfisk(Pseudopleuronectes americanus). GMO er fortsatt mest brukt i store jordbruksavlinger: Minst 90 prosent av soya, bomull, raps, mais og sukkerroer som selges i USA har blitt genmodifisert.  GMO avlinger være konstruert for sykdomsresistens, tørke toleranse, lagt næringsstoffer, varm eller kald temperatur motstand og andre gunstige egenskaper. Disse genetiske forbedringene er ikke alltid velkommen, og det har vært utbredt motstand mot utvikling og markedsføring av GMO-avlinger og andre organismer.

Er GM mat trygt?

Det spørs hvem du spør! De fleste mest utviklede landene anser ikke GMO for å være trygg. I mer enn 60 land rundt om i verden, blant annet Australia, Japan, og alle landene i EU, er det betydelige restriksjoner eller regelrett forbud mot produksjon og salg av GMO. I USA, har regjeringen godkjent GMO basert på studier utført av de samme selskapene som skapte dem og fortjeneste fra deres salg. Det er faktisk helt sykt å se hvor mange som jobber med mat godkjenning i USA, som også jobber i monsanto.

I økende grad tar amerikanerne saken i egne hender og velger å spise økologisk eller ikke-GMO matvarer. Hvis folk slutter å kjøpe GMO, vil selskapene etter hvert slutte å bruke dem i sine produkter eller selge det i sine butikker, og bønder vil måtte slutte å produsere dem.

Blir GMo lovlig i Norge og Europa?

EUs Miljø Råd(EU Environment Council) la ut et forslag som kunne se GM-avlinger plantet i Europa så snart som til neste år. Dette forslaget gi Monsanto og de andre biotech gigantene makt til å velte vedtak fattet av demokratisk valgte regjeringer til å forby GM avlinger. Europaparlamentet kan fortsatt avvise denne beslutningen om parlamentsmedlemmene stemmer mot dette. Derfor er det viktig at du signerer mot dette, slik at de vet hvor borgerne står.

I slutten av Juni 2013 begynte USA og EU å innlede forhandlingene om en ny frihandesavttale som heter Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP). Denne handelsavtalen gjør at GMO vil kunne selges i EU. Nå er ikke vi med i EU, men dette vil nok berøre oss i Norden også. Sommeren 2013 nedsatte Nærings- og handelsdepartementet en interdepartemental arbeidsgruppe for å vurdere hvilke konsekvenser TTIP vil ha for Norge, og hvordan norske interesser best kan ivaretas. Resultatet er en rapport som nå blir offentliggjort. Jeg har ikke lest denne enda. Innholdet i TTIP-avtalen er hemmeligholdt. Forhandlingene foregår mellom Europakommisjonen og US Trade Representative, ingen andre får innsyn. Etter massivt press fra et samlet sivilsamfunn på begge sider av Atlanteren ble deler av et kapittel offentliggjort. Planen er å gjennomføre disse forhandlingene i slutten av 2014.

Europaparlamentet kan fortsatt stemme for å stoppe dette, så derfor er det viktig å vise hvor vi står. Det som er overraskende er at “folk flest” aldri har hørt om Monsanto og vet lite om GMO. Jeg oppfordrer deg til å gjøre det samme. Det tar ett minutt. Klikk deg inn HER og signer.

Mer informasjon om GMO i EU under. Linkene er oversatt til norsk via google translate:

EU-ministrene tilbake avtale med mulighet for å forby eller godkjenne GM-avlinger , Reuters, 12 juni 2014
GM avlinger kan bli plantet i Storbritannia neste år , Landbruk Storbritannia, 13 juni 2014
EU klarsignal for GMO avlinger , økolog, 12 juni 2014

Så, hva er egentlig problemet med Monsanto og GMO (genmodifiserte organismer)?

Jeg vil at vi i Norge og Europa skal ha et valg mellom GMO og vanlig mat. I andre land som tillater GMO gjør monsanto sitt ytterste for å presse ut de som ikke gror GMO og gir bøndene trusler og søksmål. De ønsker et marked der alt er GMO og har tatt patent på en rekke frø.

Kort og tørt om Monsanto

I 1994 ga Monsanto ut sitt første bioteknologiske produkt: veksthormoner for storfe. Det brukes for å øke melkeproduksjonen(tillatt i USA). De lagde så GMO soyabønner som var resistente mot deres eget produkt Roundup. Monsanto nå verdens største leverandør av GMO planter som er resistente mot plantevernmidler. De selger også konvensjonelle såvarer (GMO frø). Konsernet har kjemisk produksjon i USA, Argentina, Brasil og Belgia, samt driver forskning og forsøk i mange andre land over hele verden. Av frukt og grønnsaker som EU nå har registrert patent på, eier Monsanto 49 prosent av all blomkål, 36 prosent av alle tomater og 32 prosent av all paprika. Hva skjer om og når de eier 100% av alle matvekster og bestemmer hvordan mat du får og må spise? De omsetter for 6 mrd. amerikanske dollar og hadde i 2005 rundt 12 000 ansatte. Oljefondet har investert, gjennom Statens Pensjonsfond Utland, 2,8 milliarder kroner i Monsanto.

Monsanto har vært involvert i mange konflikter mht miljø og mot bønder. De har ført rettssaker mot amerikanske bønder om patentrettigheter på sitt GM korn og bestridt bøndenes rett til å lagre GM korn for å bruke det som såfrø neste sesong. De prøvde å utvikle frø som var bare var spiringsdyktige i én sesong. I 2002 ble Monsanto dømt for PCB-forurensning fra sin tidligere kjemiske virksomhet.

President Obama har signert en beskyttelses lov, Monsanto Protection act bill, som har gjort at de er juridisk immun mot føderale domstoler. Det vil si at om du blir syk av maten deres om Norge godkjenner GMO har du ingenting du skulle ha sagt. Det ender sikkert opp med at den Norske stat må ta regninga, slik de måtte etter at så mange ble syk av influensavaksinen. De store selskapene går fri.

Monsanto Farmers

GMO og helse

En anerkjent britisk biokjemiker avslørte i 1998 den sjokkerende sannheten om hvordan GMO førte til organskade, reproduksjonssvikt, fordøyelses dysfunksjon, nedsatt immunforsvar og kreft med mer. Vedkomne ble umiddelbart sparket fra jobben, og teamet av forskere som hjalp ham ble avskjediget fra sin post i løpet av 24 timer etter nyheten ble offentliggjort. Det er veldig mye lobby virksomhet i monsanto, og det er i deres beste interesse at slikt ikke kommer ut.

Forskning fra Egypt har funnet lignende resultater – GMO forårsake alvorlige, langsiktige helseskader. Etter å ha gitt ni grupper av rotter varierende kombinasjoner av GM soya, mais, hvete, og raps i maten, observerte Kaoud og hans team at de GMO klart hindret normal funksjon av dyrene. “Jeg registrerte endringen av forskjellige organer, krymping av nyrer, endring i lever og milt, og nyresvikt og blødninger i tarmen,” sa forskeren om effektene av GMO som observert i testrottene. “Deres hjernefunksjoner ble også berørt og rottenes læring og hukommelse evner ble alvorlig endres.”

Her ser du rotter fôret med GMO. ?

GM hvete inneholder en enzym hemmer som kan føre til kronisk leversvikt (og død) når hveten spises av mennesker. – Publisert i en rapport fra molekylær biologen Jack Heinemann fra Canterbury universitet i Australia. GM hveten gjør at leveren slutter å produsere glykogen(hjelper kroppen med å regulere blodsukkeret). Dette kan føre til leversvikt.

GMO er også knyttet til allergier og sterilitet. Tredje generasjons rotter som har blitt Fôret med GMO mat kan ikke produsere barn. GMOs langvarige effekter hos mannesker har ikke blitt studert, så vi kan ikke si for sikkert hvordan eller om GM mat påvirker oss. Det er konspirasjoner om at makteliten ønsker befolkningskontroll, og dette ville jo vært en lur/utspekulert måte å gjøre det på. Just saying!

Hvor vanlig er GMO?
I USA, GMO er i så mye som 80% av konvensjonelt bearbeidet mat, men også i grønnsaker og frukt. Klikk her for en oppdatert liste over GMO risiko avlinger . GMO maten er IKKE merket. Flere merker nå produktene som IKKE er GMO med NON-GMO slik at kjøperne kan vite hva de får. Blir GMO lovlig i Europa og Norge kommer nok det samme til å skje her.

https://jacquelinebanks.com/wp-content/uploads/2014/05/gmo-chicken.jpg

GMO og miljøkonsekvenser?

Over 80% av alle GMO som dyrkes over hele verden er designer for å tolerere ugressmiddel. Som et resultat, har bruk av giftige plantevernmidler som Roundup økt 15 ganger siden GMO ble innført. GMO avlinger er også ansvarlig for fremveksten av “super ugress” og “super bugs: som bare kan drept med stadig mer giftige giftstoff som 2,4-D (en viktig ingrediens i Agent Orange). GMO er en direkte forlengelse av kjemisk landbruk, og er utviklet og selges av verdens største kjemiske selskap. De langsiktige virkningene av GMO er ukjent, og det som slippes ut i miljøet kan ikke akkurat tilbakekalles. Mange mener biedøden som ses i verden er en direkte årsak av plantevernmidler.

Påvirker GMO bøndene?
Fordi GMO er nye livsformer, har bioteknologibedrifter skaffet seg patenter slik at de “eier” livsformen feks et nytt GMO frø. Som et resultat, har de selskapene som driver med GMO har nå muligheten til å saksøke bøndene som har fått sine enger forurenset med GMO, selv når det er et uungåelig via drift fra naboens GMO produksjon. GMO utgjør derfor en alvorlig trussel mot bondene og til den nasjonale matsikkerhet i alle land hvor de er dyrket. Hva skjer når monsanto eier alle frøene i verden, og du ikke får lov å produsere ikke-GMO? Det har allerede blitt ulovlig å dyrke økologiske grønnsaker hjemme noen steder i USA.

En positiv side med GMO?

I teorien kan man GM mat som produserer vitaminer og mineraler det er mangel på i  u-land. De produserte feks ris med A-vitamin, “Gylden ris” for å redde barn fra bindhet og død ved å gi 60% av daglig behov for A-vitamin. Dette nevnes i youtube video nr.2 under. Jeg har også lest om manipulering av feks tomater for å øke mengden antioksidanter.

Hvordan kan jeg unngå GMO?
Produkter som inneholder GMO-ingredienser er ikke tillatt å selge i Norge (enda). Utenfor Norge kan du velge mat og produkter som er Non-GMO eller økologisk. Her er Iherbs Non-GMO produkter.

Informative Youtube videoer:
Se denne kunnskapsrike 11-åringen som både imponerer og får frem fakta. Veldig informativ video. (Videoene er på Engelsk)

En annen intelligent ungdom grilles om tema på nyhetene:


Kilder og referanser:
1. https://www.naturalnews.com/037665_GMO_scientists_organ_damage.html
2. https://www.egyptindependent.com/news/tests-rats-suggest-genetically-modified-foods-pose-health-hazards
3. https://www.naturalnews.com/037249_GMO_study_cancer_tumors_organ_damage.html
4. https://www.responsibletechnology.org/gmo-dangers
5. https://worldtruth.tv/scientist-that-discovered-gmo-health-hazards-immediately-fired-team-dismantled
6. https://worldtruth.tv/gmo-alert-eating-gm-wheat-may-destroy-your-liver-warn-scientists/
7. https://www.nongmoproject.org
8. https://snl.no/Monsanto_Company
9. https://www.ixdaily.com/the-grind/new-monsanto-gmo-cannabis
10.https://guardianlv.com/2014/04/monsanto-killing-bees/
11.https://www.slate.com/articles/health_and_science/new_scientist/2013/10/golden_rice_inventor_ingo_potrykus_greenpeace_and_others_wicked_for_opposition.html
12.https://www.labelgmos.org/the_science_genetically_modified_foods_gmo
13.https://www.permanentculturenow.com/are-governments-attempting-to-stop-citizens-from-growing-their-own-food/
14.https://jacquelinebanks.com/healthy-body-2/whats-your-food-doing-to-your-body/
15.https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2010/05/22/jeffrey-smith-interview-april-24.aspx
16.https://www.brainwaving.com/2010/07/28/genetically-modified-animals/
17.https://modkraft.dk/artikel/euusa-aftale-sniger-gmoer-over-atlanten
18.https://www.attac.no/2014/04/04/pressemelding-stopp-frihandelsavtalen-mellom-eu-og-usa-ttip/

Min mening

Jeg er egentlig ingen stor fan av verken sprøytemidler eller GMOs, men jeg tror de har kommet for å være. Jeg tror jo at alt man trenger (både for å overleve og for å helbrede sykdom) finnes i naturen – GMOfritt og økologisk. Jeg synes ikke så mye om at man skal gå inn i DNA til planter og dyr for å endre dem.

Om GMO blir lovlig i Norge håper jeg at de blir merket slik at vi forbrukerne selv kan ta valget om de vil spise GMO mat eller ikke. I USA ble forslaget om å merke GMO nedstemt av senatorene selv om flertallet av befolkningen ønsket merking. Jeg håper også at det blir utført flere uavhengige tester. Jeg er ikke noen fan av at noen skal ha patent på maten/frøene og nekte andre å produsere, samt kontrollere matforsyningen. Hva skjer om det i fremtiden blir krig/hungersnød og de mektigste kontrollerer matforsyningen? Jeg håper dette innlegget var informativt og fikk i gang de små grå. Nettet florerer med informasjon, så undervis deg selv om du synes dette er interessant! Jeg vil gjerne høre din mening om GMO, og hva du synes om å tilllate det i Europa/Norge.

Vær så snill å bidra til å beskytte din og andres helse og miljøet ved å skape bevissthet rundt dette. Signer mot GMO i Europa og del dette innlegget. Kunnskap er makt. På forhånd takk. 

Leave a Comment

Your email address will not be published.