Livsgleder "Joys of Life"

Det du ikke visste om kreft og kreftkurer!

Her kommer noen fakta om kreft som du nok IKKE visste fra før:

1. Hver person har kreftceller i kroppen sin. Disse celler vises ikke på standard tester før de har multiplisert seg til noen billioner. Når en lege forteller pasienten at det ikke finnes flere kreftceller etter behandlingen, betyr det bare at tester ikke finner de da de ikke er store/mange nok.

2. Kreftceller når gjerne et målbart nivå 6-10 ganger i løpet av en persons liv.

3. Når en persons immunforsvar er sterkt, vil kreftcellene bli bekjempet og forhindret fra å formere eller utforme svulster.

4. Noen forskere mener at når en person får kreft, tyder det på at personen har næringsmangel. Dette kan være av genetiske årsaker, eller miljø, mat og livsstilsfaktorer.

5. For å overkomme de forskjellige næringsmangler, vil det å skifte over til en rå plantebasert diett styrke immunforsvaret ved å gi det byggeklossene det trenger.

6. Cellegift og kjemoterapi går ut på å forgifte de raskt-voksede kreftceller, men de ødelegger samtidig også de raskt-voksede friske celler i beinmarg, tarmsystemet etc. Det igjen kan føre til skade på organer som lever, nyrer, hjerte, lunger etc.

7. Strålebehandling dreper kreftceller, men brenner og skader dessverre også friske celler, vev og organer.

8. Starten på behandling med cellegift eller stråling vil ofte redusere kreftsvulsten. Men forlenget behandling med cellegift og stråling har dessverre ikke bevist å lede til enda mindre svulst.

9. Når kroppen får for mye gift-påkjenning fra cellegift og stråling, blir immunforsvaret enten satt i fare eller ødelagt. Personen kan da lettere få forskjellige typer infeksjoner eller komplikasjoner.

10. Kjemoterapi og strålebehandling kan få kreftceller til å mutere seg, bli resistente og enda vanskeligere å ødelegge.

11.  Følgende er mat som må unngås da kreftcellene forer seg av det:

– Sukker
– Aspartam (søtstoff)
– Monosodium glutamate/ MSG/ E621-E625 (smaksforsterker brukt i mye halvfabrikata som gjør at kreftceller og fettceller i kroppen vokser raskere – brukes også til å fete opp mus i forskning)
– Melk (skaper slim som forer kreftceller)
– Kjøtt (er vanskelig å fordøye og kan derfor skape giftansamlinger i tillegg til at mange enzymer må jobbe med kjøttet i stedet for kreftcellene)
– Kaffe, te og sjokolade med koffein

MSG brukes til å fete opp mus i forbindelse med forskning. Likevel er det «greit» at det tilsettes i maten vår?

12. Kreft er en sykdom av både sinn og kropp. Et aktivt og positivt syn på livet vil hjelpe kreftpasienten til å bli en kjemper. Anger, bitterhet og mangel på tilgivelse plasserer kroppen i et stressfullt og syredannet miljø.

13. Kreftceller kan heller ikke trives i et oksygenrikt miljø. Daglig fysisk aktivitet og dype åndedrag vil hjelpe oksygenet ned til cellenivå. (Oksygen terapi er en annen form for behandling for å ødelegge kreftceller.)

Les her om noen bra og opplysende filmer om blant annet behandling av kreft og andre sykdommer. Mange av disse filmene finnes også på Netflix eller YouTube.

Ta deg en skikkelig filmkveld da vell!

Les gjerne bloggen og den utrolige historien til Chris Wark. Han ble som 26-åring diagnostisert med tarmkreft på 3. stadie i 2003. Han nektet kjemoterapi/cellegift, men valgte i stedet å kurrere seg selv ved kosthold og naturterapi. Den dag i dag er han fullt ut levende og ikke minst kreftfri! Bloggen hans er et «must» for alle som har kreft i dag!

2 thoughts on “Det du ikke visste om kreft og kreftkurer!”

 1. Et spørsmål siden du skriver følgende: «Det kan gjøres ved å skape et alkalisk/basisk miljø i kroppen»
  Hva er normal pH i kroppen?
  Hva ville skje hvis den naturlige pH-balansen i kroppen skulle bli mer alkalisk?
  Hvor lenge ville du overleve en pH som avviker med et par tiendeler?

  1. Kroppen gjør alt for å alkalisere blodet opp mot den ideelle alkaliske PH verdien på 7.36 . Teorien bak PH-balanse sier ikke at vi kan spise kroppen mer alkalisk, slik noen tror. Kroppen vil (som du vet) alltid regulere seg selv til riktig verdi. Feile verdier er livstruende.
   Det PH-balanse teorien mener er (i enkle ord) at det er en evigvarende kamp for kroppen å stadig alkalisere seg når man bare inntar mer og mer syredannende mat. Teorien mener at dersom man inntar mere mat med «alkalisk aske» vil kroppen kunne bruke sin «energi» (forenklet med mitt ord) til å kjempe andre problemer i stedet.
   Teorien mener også at når kroppens interne PH og ion-balanse er i ulage vil kropps-kjemien gi lettere grobunn for bakterier, virus og andre uønskede mikroorganismer som lettere trives og formerer seg i et surt miljø. Et forsuret miljø forstyrrer også kroppens bioelektriske funksjoner og gir grobunn for skadelige frie radikaler.
   Maten vi spiser i et typisk vestlig kosthold består ofte av 80 % sure og 20 % basiske stoffer eller mindre. Et balansert syre-base kosthold i følge PH-teorien består av 10-20 % syre og 80-90 % base.

Leave a Comment

Your email address will not be published.