Livsgleder "Joys of Life"

Datakriminalitet øker betydelig ifølge Kripos – The Modern Corporate

google.com, pub-6905860652595790, DIRECT, f08c47fec0942fa0

«Kripos ønsker seg flere anmeldelser, men jeg er skeptisk til at anmeldelsene faktisk vil komme»

– Vi ser en stor økning av kriminalitet begått via nett, og mot datasystemer. Angrepene er mer sofistikerte og avanserte, sier Håvard Aalmo, leder for seksjon for datakriminalitet i Kripos til NRK.

Datakriminalitet er den typen kriminalitet flest nordmenn utsettes for, men som færrest anmelder, ifølge Politidirektoratets innbyggerundersøkelse.

Håvard Aalmo, leder for seksjon for datakriminalitet i Kripos. Aalmo advarer mot en økning i datakriminalitet og oppfordrer flere til å anmelde til politiet. Aalmo mener flere vil utsettes for datakriminalitet i tiden framover. Spesielt løspengevirus, «direktørsvindel» og «phishing», der den kriminelle utgir seg for å være for eksempel en kollega eller bedrift.

I tillegg ser Kripos en økning i tjenestenektangrep mot bedrifter, som er ment å skape ustabilitet i nettet eller å få tjenester til å bryte sammen. Noen ganger er angrepene knyttet til pengeutpressing.

Bare en av ti bedrifter som utsettes for datakriminalitet, anmelder, ifølge mørketallsundersøkelsen.

Når det nå kommenteres at man ønsker flere anmeldelser så er det et ønske som forplikter fra Kripos og politiets side. Når flere anmeldelser ønskes så holder det ikke å henlegge saken få minutter etter mottatt anmeldelse pga bevisets tilstand. Ikke holder det å nedprioritere sakene som man får i fanget heller, men selv med økt fokus på faktisk etterforskning så tviler jeg på at Politiet før ønsket om økt antall anmeldelser oppfylt. Til det er sakskomplekset for omfattende til at Politiet kan gjøre noe fra eller til og volumet av saker er også så stort at dagens ressursbilde ikke holder til å dekke en brøkdel.

I teleselskapet Telenor sier man at førsteprioritet er kundene,og at man derfor velger å ikke anmelde. – Vi prioriterer heller ressursene våre på å sørge for at kundene våre ikke lider skade, sier Caroline Lunde, informasjonssjef i Telenor.

I 2016 ble Telenor utsatt for 3600 dataangrep, i tillegg til utallige svindelforsøk. De leverte inn 47 anmeldelser.

Andre kunder som utsettes for angrep kvier seg for å anmelde fordi en anmeldelse lettere kan havne i mediene og flere har også erfaring med manglende prioritering av anmeldte forhold fra Politiets side. Svaret blir dermed å gjøre egne utredninger og kontroll fremfor å gå gjennom myndighetene. Det er dermed mer enn ønsker om flere anmeldelser som skal til for at nordmenn flest anmelder den siste svindelen, eller det siste hacker-angrepet de ble utsatt for.

google.com, pub-6905860652595790, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Det hele handler om tillit til Politiets kompetanse og løsningsevne, og om dette kommer på plass så vil kanskje nordmenn som er svindlet i større grad anmelde. Det vil igjen komme samfunnet til gode fordi ressursene til arbeid mot datakriminalitet da vil måtte økes.

Relatert

Share: