Livsgleder "Joys of Life"

Alt om de nye importreglene for kosttilskudd

En leser spurte meg om jeg hadde hørt om de nye reglene (forbudet) mot import av kosttilskudd og legemidler og om jeg hadde noen tanker rundt dette siden jeg deler iherb-innkjøp og tips.

Jeg har ikke sagt noe om dette på bloggen hittil, men det kan jo være kjekt å si noen ord om hva disse reglene egentlig går ut på. Det er jo mange av oss som liker å hamstre på nettbaserte utenlandske helsekostbutikker. Ok da, så er ikke overskriften helt rett. Du finner ikke absolutt alt om importreglene her. Jeg kommer kun til å ta opp dette rundt helsekost og kosttilskudd,og ikke noe om preparater som er farmasøytiske spesialpreparater.

Det er ingen tvil om at de nye reglene går ut over import av kosttilskudd. De nye reglene er etter min mening verken bra eller nyttige, og de gjør at folk som bruker ulike tilskudd av helsemessige årsaker kanskje ikke har mulighet til å få tak i disse til en billigere penge. Det er ofte mye dyrere å kjøpe for eksempel pulveriserte næringstoffer i Norge/på Apotek enn på utenlandske nettsider/Iherb, om man i det hele tatt får tak i slike tilskudd her i Norge. En sak om akkurat dette kan du lese her.

I dette innlegget skal du få en del tørre fakta om reglene, saftige sitater fra folk som vil bidra til å få omgjort de nye importreglene for kosttilskudd og min mening om saken.

Bilde: Lege Joakim Iversen.

De nye importreglene

Fra 1. oktober 2015 ble reglene for å importere legemidler strengere slik at det begrenser hvilke legemiddel/kosttilskudd det er lov å importere. De nye reglene sier:

 • At det er kun tillatt å importere reseptfrie legemidler fra EU/EØS-land som er godkjent i Norge (har norsk markedsføringstillatelse, og har pakningsvedlegg på norsk, og norsk tekst på pakningen).
 • Privatimport av legemidler fra land utenfor EU/EØS er altså ikke tillatt. Det er ikke tillatt å importere stoffer eller legemidler som staten regner som narkotika eller dopingmidler.

I tillegg til punktene over må disse vilkårene  være oppfylt og kunne dokumenteres:

 • Legemidlet er til personlig medisinsk bruk.
 • Personen som importerer er over 18 år.
 • Mengden legemiddel overstiger ikke tre måneders normalbruk.
 • Legemidlet er lovlig ervervet i landet der det er kjøpt, det vil si at selgeren har lov til å selge legemidlet.

Eeeh, hvilke legemidler kan importeres sagt på en enkel måte?

Legemidler fra EU/EØS-land som er:

 • reseptfrie
 • godkjent i Norge med norsk pakningsvedlegg og tekst på pakningen

Slik kan du være helt sikker på om produktet ditt er lov å importere?

Finn ut om produktet er godkjent i Norge ved å:

 1. Gå inn på «legemiddelsøk».
 2. Skrive inn navnet på produktet helt riktig og trykk Enter eller på Søk-knappen.
 3. Dersom du ikke får treff på søket, så betyr det at produktet ikke er godkjent (har markedsføringstillatelse) i Norge. Produktet er dermed ikke lov å importere til personlig medisinsk bruk.

Dersom du får treff på produktet du søkte etter kan du gå inn på riktig pakning og se hva som står under «Markedsføringstillatelse». Følgende statuser betyr at produktet har markedsføringstillatelse i Norge:

 • Markedsført
 • Har MT
 • Midlertidig utgått
 • Har MT u/norsk PI (produktinformasjon).

Er produktet reseptfritt?

Reseptstatusen til produktet står under den gitte pakningen i «legemiddelsøk». Det er kun produkter med reseptstatus F (reseptfritt) som er lov å importere til personlig medisinsk bruk.

Har pakningen norsk tekst?

Det er kun tillatt å privatimportere reseptfrie legemidler som er godkjent i Norge. Dette innebærer at pakningsvedlegget og teksten på pakningen har norsk tekst.​ Ikke spør meg hvorfor det absolutt må være norsk tekst.

Hvilke legemidler kan privatimporteres?

Legemidler fra EU/EØS-land som er:

 • reseptfrie
 • godkjent i Norge med norsk pakningsvedlegg og tekst på pakningen

Hva ansees som legemiddel?

Det er Statens legemiddelverk som klassifiserer produktet som et legemiddel eller et ikke-legemiddel. Ved vurdering av produktet ser de bl.a. på hva det inneholder, dosering, hvordan produktet presenteres, om det fremstilles som et legemiddel eller kosttilskudd, og på hvordan det brukes.

Det varierer fra land til land hva som regnes som legemidler. Et produkt som regnes som legemiddel i et land er ikke nødvendigvis legemiddel i et annet land. Hvilke legemidler som er reseptfrie og hvilke som er reseptbelagte kan også variere. Det avgjørende er hvordan produktet vurderes i Norge. Les mer om hva som regnes som legemidler ved privatimport.

Margareth Wennersteen skriver: “Jeg får ikke lenger lov å importere vitaminer. De er for sterke (og billige) og de kan være falske. Men jeg får kjøpt nøyaktig de samme vitaminene hvis jeg går til fastlegen og får henne til å søke om registrerings fritak. Da er de plutselig blitt både ufarlige og ti ganger så dyre”.

Jeg synes Margareth her flott beskriver hvor latterlig det hele virker. Man kan jo spørre seg hvem det egentlig er som tjener på dette.”

Kan jeg i det hele tatt kjøpe kosttilskudd?

Ja, det kan du, men kosttilskudd som er høyere dosert enn det som er tillatt etter norsk lov kategorisert som legemiddel. Grense verdiene for døgndose finner du her under vedlegg 1. Kosttilskuddet må altså ha levere dose enn maksgrensene.

Hva skjer om jeg kjøper noe ulovlig? 

Mottakerne av pakker som inneholder ulovlig importerte legemidler blir varslet via brev om at innholdet/pakken er tilbakeholdt. Du får en frist på ti dager til å begrunne hvorfor du mener at importen er lovlig. Dersom du ikke svarer forsendelsesselskapet innen fristen blir legemidlet destruert. Eventuelt annet lovlig innhold i pakken blir levert til mottakeren.

Kan urter og kosttilskudd også bli beslaglagt og destruert?

Ja. Flere produkter som selges som kosttilskudd i andre land blir regnet som legemidler i Norge, som for eksempel vitaminer med høye doser. Slike produkter kan beslaglegges og destrueres av Tollvesenet.
Les mer om kosttilskudd på nettsidene til Mattilsynet
.

Philip Saenger skriver: “De nye importreglene forbyr oss å importere vitaminer og mineraler over en viss mengde fordi vi må beskyttes mot å få i oss for store mengder. Jeg lurer på når myndighetene skal forby oss å importere salt. Det er dødelig i store mengder.”

Hva gjør jeg om jeg trenger et legemiddel som ikke er godkjent i Norge?

Snakk med fastlegen din. Dersom legen mener du trenger et legemiddel som ikke er godkjent i Norge, kan han/hun søke om godkjenningsfritak. Da blir medisinene importert spesielt til deg via grossist/apotek i Norge.

Har vi forbrukere ingenting vi skulle sagt?

Joda, engasjer deg! Jeg anbefaler absolutt alle å bli med i Facebook gruppen “Vi som vil bidra til å få omgjort de nye importreglene for kosttilskudd“. Der kan du holde seg oppdatert på saken, og mange av medlemmene har skrevet brev til ulike instanser og politiske partier ang saken og fått svar på disse. Det arrangeres også demonstrasjoner.

Hva er min mening om saken?

Først må jeg bare si at jeg svært sjeldent, bestiller vitaminer og mineraler eller “legemidler” fra utlandet, rett og slett fordi jeg ikke bruker stort av det. Jeg har uansett meninger om denne saken.

Jeg mener absolutt at næringstoffer som vitaminer og mineraler bør tas ut av legemiddelloven da de ikke er legemidler men næringsmiddel. Det bør være opp til hver enkelt å bestemme hvor mye at ulike næringsmiddel man bør få i seg. Noen har for eksempel behov før økt inntak av ulike næringsmiddel på grunn av sykdom, og mattilsynets maksgrense er ikke nødvendigvis rett i forhold til behovene de kan ha. De nye reglene begrenser vår egen frihet til å velge hvilke kosttilskudd vi selv vil bruke. Jeg er fortsatt for at masttilsynet og legemiddelverket skal komme med anbefalinger for inntak, men man bør ha frihet til å velge.

Selvfølgelig tjener legemiddelverket på dette forbudet. Å kjøpe fra utlandet er oftest ekstremt mye billigere enn å kjøpe tilsvarende fra apotek. Tom-Andrè Larsen fra facebook gruppen jeg nevnte over skriver: “Apotek1 har “tilbud” på Vitamin D3 800 IE/20 mikrogram 100 stk til 110 kroner. Iherb selger 5000 IE/125 mikrogram 360 stk til 98 krone. Regner man det om til mikrogram per krone, resulterer det i at man 18 mikrogram per krone på apoteket, mens Iherb gir 459 mikrogram per krone.”

For folk som bruker mye vitaminer gjennom året har dette mye å si. Folk som har ulike sykdommer, som kanskje er ufør, har i tillegg dårligere råd og bør ha friheten og valget til å kjøpe akkurat samme tilskudd til en billigere penge andre steder enn hva legemiddelverket dikterer.

Bilde fra https://liberalistene.org/folkeoppror-mot-nytt-forbud/

Reglene om at legemiddelet (dette kan være D-vitamin med en høy dagsdose) som kan importeres, MÅ norsk pakningsvedlegg og tekst på pakningen er også helt absurd. Hvor mange utenlandske produsenter skriver på norsk på pakningene? Det er ekstremt få tror jeg! I Norge kan de aller fleste lese engelsk, og har de bestilt høye doser vitaminer eller mineraler så har de nok et mål og mening med det. Tviler at folk bare bestiller på måfå! At for eksempel høydose C-vitamin, der et eventuelt overskudd rett og slett tisses ut i do, er ulovlig, er etter min mening ikke rett.

Disse reglene har kommet for å hindre feilbruk og beskytte forbrukere mot falske og ulovlige legemidler. Jeg synes det er helt greit at det har blitt strengere kontroll på medisiner som viagra for å ta et eksempel, som kan selges fra falske “apotek” på nett, og inneholde andre stoffer enn påstått. Det skjer mange dødsfall fra godkjente legemidler/medisiner i Norge, men få om ingen av overdoser av vitaminer, mineraler eller kosttilskudd i Norge.

Hadde det ikke vært bedre å heller ha kontroller av hvilke sider folk får kjøpe fra? De aller fleste sidene, som Iherb som jeg bruker, har kun kvalitetsprodukter som ikke er falske. Gjør heller salg av hvitt sukker ulovlig. Der har du faktisk noe som virkelig kan skade ved høyt inntak.

Skal virkelig politiets og tollvesenets ressurser brukes til å ta folk som har importert vitaminer og kosttilskudd fra utlandet? Som sagt synes jeg absolutt at næringstoffer som vitaminer, mineraler, homeopatiske medisiner og urtepreparater som det er kjent har ingen eller få forbigående eller helt ufarlige bivirkninger bør tas ut av legemiddelloven. Bruk heller ressursene på det som faktisk er legemiddel som kan misbrukes, selges og gi skade eller rus.

Hva mener du?

Kilder:
https://www.facebook.com/groups/513272555517926/
https://www.legemiddelverket.no/Nyheter/Andre/Sider/Strengere-regler-for-privatimport-av-legemidler.aspx
https://www.morgenavisa.no/legemiddelverket
www.legemiddelverket.no 
www.mattilsynet.no

3 thoughts on “Alt om de nye importreglene for kosttilskudd”

 1. Fin gjennomgang, men at du på slutten kommenterer at man heller bør gjøre sukker ulovlig blir feil. Poenget er at staten regulerer for mye. Denne gangen gjelder det kosttilskudd, neste gang noe annet. Denne gang går det utover en gruppe og neste gang en annen gruppe. Vi må komme dit hen at vi får mer personlig frihet til å ta egne valg i forhold til helse og andre områder i livet. Slipp vitaminene fri er kun et lite delmål for min del i forhold til personlig frihet og valgfrihet.

Leave a Comment

Your email address will not be published.