Livsgleder "Joys of Life"

10 ting jeg skal sørge for at sønnen min aldri glemmer

4l3a3027-6651035

10 ting jeg skal sørge for at sønnen min aldri glemmer

  1. Du kan ikke vinne om du gir opp
  2. Alt et menneske kan klare å gjøre er ting det har lært i løpet av livet.
  3. Det er enklere å bli verdens beste nordmann enn å bli best i verden
  4. Et smil åpner flere dører enn en hvilken som helst nøkkel
  5. Om du skriker eller hyler da er du ute av fatning, og motparten har vunnet
  6. Om du våger i livet da er du et steg nærmere målene dine enn om du ikke våger.
  7. Det å si at man ikke klarer noe uten å ha prøvet er mot enhver fornuft og dermed ikke lov
  8. Om du ikke lykkes så prøv hardere. Om du fortsatt ikke lykkes så bruk heller energien på å finne veien enn å sutre over at det ikke går.
  9. Bruk aldri tid på folk som ikke vil deg godt.
  10. Lytt bare til folk som har en åpen agenda og gode hensikter. Folk som ikke deler det genuine bak en handling eller et utsagn er ikke verdt din tid.

10 punkter skrevet. 10 punkter til ettertanke, eller hvordan var det igjen!